Fiscaliteit laadstations

Fiscaliteit laadstations

Op 10 november 2021 werd het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit aangenomen. De regering wil hiermee de mobiliteit vergroenen door in te zetten op elektrische wagens en tegelijkertijd het gebruik van niet-elektrische bedrijfswagens...
Focus van de fiscus voor 2022

Focus van de fiscus voor 2022

De federale overheidsdienst heeft zijn prioriteiten voor 2022 bevestigd aan De Tijd. In de eerste plaats zal de fiscus zich richten op Belgen die veel vastgoed bezitten. Inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen, zijn normaal gezien belastbaar als onroerend...
Attest in de bouwsector

Attest in de bouwsector

Renovatiewerken aan woningen hoofdzakelijk bestemd voor privégebruik ouder dan 10 jaar zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een btw-tarief van 6%. Tot voor kort moest de afnemer een getekend attest voorzien zodat de aannemer het tarief van 6% op de factuur...

Voorafbetalingen belastingen 2022

De data en de vermeerderingspercentages voor de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting in 2022 zijn bekend. Onderstaande data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar en dus afsluit op 31/12. Uw voorafbetalingen moeten dit...