Boekhouding &
Fiscaliteit

Strategisch
Bedrijfsadvies

Starters-
begeleiding

Vermogens- &
Successieplanning

Startersbegeleiding

Totaalbegeleiding voor startende ondernemers

Startende ondernemers mogen rekenen op onze volledige ondersteuning. We begeleiden u stap voor stap doorheen het opstartproces, zowel financieel, juridisch als administratief.

Bij het opstellen van uw ondernemingsplan mag u rekenen op eerlijk en objectief advies.

Zo hebt u een maximale kans op slagen.

Droomt u van het ondernemerschap?

Mensen die dromen van het zelfstandig ondernemerschap kunnen nooit te vroeg aankloppen bij IBA.

Vanaf het ogenblik dat de eerste vragen opduiken over zelfstandig ondernemen, bent u welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wij maken u graag wegwijs in het werkleven van een zelfstandige ondernemer. Daarbij bespreken we steeds de verschillende vennootschapsvormen, telkens met de bijhorende voordelen en verplichtingen. Naast een vennootschap kan u ook steeds starten als eenmanszaak in hoofd- of bijberoep.

Tijdens dit gesprek luisteren we aandachtig naar uw verwachtingen en toekomstvisie als zelfstandig ondernemer. Dit vormt het vertrekpunt voor het opstellen van een realistisch financieel plan met geïntegreerde haalbaarheidsstudie.

Dit plan bepaalt de financiële strategie en planning van uw nieuwe onderneming op korte, middellange en lange termijn.

Financiële, fiscale en administratie opvolging

Het opstarten van een onderneming vereist aandacht voor talrijke zaken.

Wij ontzorgen u op financieel, fiscaal en administratief vlak zodat u zich maximaal kan concentreren op de kernactiviteiten.

  Alle plichtplegingen

  Zijn alle administratieve verplichtingen inzake het bekomen van een BTW-nummer al uitgevoerd? Beschikt u over voldoende liquide middelen of hebt u een bankkrediet nodig? Werden met de notaris al de nodige afspraken gemaakt voor het oprichten van de aangewezen vennootschapsvorm?

  Strategisch bedrijfsadvies

  Ook voor strategisch bedrijfsadvies in de opstartfase staan onze experts ter beschikking. Wij adviseren u omtrent alle mogelijke vakgebieden die in verband staan met uw nieuwe onderneming, steeds vertrekkend vanuit een financiële, fiscale of juridische invalshoek

  info@iba-boekhouding.be

  Kantoor Kempen

  Zandberg 20
  2260 Westerlo
  Tel : 014 59 35 55
  Fax : 014 59 25 21

  Kantoor Antwerpen

  Jules Bilmeyerstraat 32
  2600 Berchem
  Tel : 03/298 69 05
  Fax : 03/345 64 47