Boekhouding &
Fiscaliteit

Strategisch
Bedrijfsadvies

Starters-
begeleiding

Vermogens- &
Successieplanning

Vermogens- en successieplanning

De financieel juiste blik op de toekomst

Bij vermogens- en successieplanning richten we onze financiële blik op de langere termijn. Wij zijn uw vertrouwenspersoon en onafhankelijk klankbord bij het uitwerken van uw financiële toekomst binnen en buiten uw vennootschap(pen). In nauwe samenwerking met uw bank zorgen we ervoor dat u zich – vandaag en in de toekomst – geen financiële zorgen hoeft te maken. Ook voor opvolgings- en successievraagstukken garanderen we een totaalbegeleiding.

Hoe uw privé- en vennootschapsvermogen optimaal structuren?

Eén van de belangrijkste vragen bij vermogensplanning is het optimaal structureren van uw vermogen binnen en buiten uw vennootschap(pen).

U kan hiermee nooit te vroeg beginnen.

Het nastreven en bewaken van het juiste evenwicht tussen beide soorten vermogens vormt één van onze meest essentiële uitdagingen.

Dit evenwicht bepalen we in nauwe samenspraak, afhankelijk van de financiële doelstellingen die u zowel privé als voor uw onderneming stelt. Het behouden van uw actuele levensstandaard – ook tijdens uw pensioen – vormt één van onze belangrijkste uitdagingen.

Onze adviezen voor vermogensplanning zijn onafhankelijk van specifieke financiële producten en zijn niet commissiegebonden. Elke mogelijkheid (IPT, VAPZ, tax shelter,…) voor fiscale optimalisatie of vermogensopbouw wordt in volledige transparantie geanalyseerd en becijferd.

Opvolging bij familiebedrijven

Binnen de wettelijke krijtlijnen onderzoeken wij welke successie- en opvolgingsregeling in uw situatie het meest gunstig is.

Wij voorzien een totaalbegeleiding voor zowel de opvolging van uw bedrijf als de successieplanning van uw privévermogen.

De opvolging van familiebedrijven vormt in vele situaties een heikel punt. Zowel voor uw eigen gemoedsrust als voor de toekomst van uw nabestaanden, is het belangrijk om deze opvolging tijdig en correct te regelen.

Een tijdige regeling leidt tot het betalen van minder successierechten, waardoor er een groter deel van uw vermogen beschikbaar blijft voor de nabestaanden.

info@iba-boekhouding.be

Kantoor Kempen

Zandberg 20
2260 Westerlo
Tel : 014 59 35 55
Fax : 014 59 25 21

Kantoor Antwerpen

Jules Bilmeyerstraat 32
2600 Berchem
Tel : 03/298 69 05
Fax : 03/345 64 47