Boekhouding &
Fiscaliteit

Strategisch
Bedrijfsadvies

Starters-
begeleiding

Vermogens- &
Successieplanning

Focus van de fiscus voor 2022

datum: 4 maart 2022

De federale overheidsdienst heeft zijn prioriteiten voor 2022 bevestigd aan De Tijd.
In de eerste plaats zal de fiscus zich richten op Belgen die veel vastgoed bezitten. Inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen, zijn normaal gezien belastbaar als onroerend inkomen. Maar bij wie een groter patrimonium bezit en meerdere woningen of gronden verhuurt, zouden de inkomsten vanaf dit jaar als beroepsinkomen beschouwd kunnen worden. De inkomsten worden dan zwaarder belast.

In de tweede plaats, kijkt de fiscus naar uw buitenlandse bezittingen. Dankzij de Europese automatische gegevensuitwisseling, heeft de fiscus zicht op (het overgrote merendeel van) uw buitenlandse rekeningen en bezittingen. Zorg er dus zeker voor dat u uw buitenlandse rekeningen aangeeft in uw aangifte personenbelasting. Ook zal u uw buitenlands vastgoed moeten aangeven. Had u dit al voor 31.12.21 in gebruik? Dan zou u hier normaal toe moeten uitgenodigd zijn geweest per brief van de FOD. Als u een nieuw buitenlands vastgoed aankoopt, dan moet u dit binnen de 4 maand aangeven. Er zal dan van overheidswege een KI aan worden toegekend, hierover heeft u reeds een rondmailing van ons mogen ontvangen.

In de derde plaats heeft minister Van Peteghem vorig jaar aangekondigd dat hij misbruiken van de vergoeding van auteursrechten wil aanpakken. Dit fiscaal gunstige stelsel wordt sinds de creatie ervan gretig gebruikt door allerlei beroepsgroepen, waaronder journalisten, architecten, ingenieurs, (IT-) consultants…

In sommige gevallen wordt de vergoeding van auteursrechten ten onrechte gebruikt als optimalisatie van het loonpakket. Om hier tegen in te gaan, is er reeds een voorontwerp van wet tot wijziging van het WIB ’92 met betrekking tot auteursrechten in de maak. Specifiek de onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied zou worden aangepast.

De fiscus zal in afwachting van deze wijziging nu al steeds vaker naar de contracten tussen de auteur en de vennootschap gaan kijken. Belangrijk is dus dat u dit contract goed opstelt. Ons kantoor kan u hier in bijstaan.

Tenslotte zal de fiscus nog een extra oogje in het zeil houden bij bedrijfsleiders en zelfstandigen die via hun bedrijf aan aanvullend pensioen opbouwen in hun groepsverzekering. Deze belastingplichtigen moeten de 80%-regel volgen, wat wil zeggen dat het wettelijk en aanvullend pensioen van een bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80% van de laatste brutojaarbezoldiging. Soms wordt het aanvullend pensioen voor meer dan deze 80% fiscaal als beroepskost ingebracht, hier kijkt de fiscus dus streng op toe, met als gevolg dat de stortingen die deze grens overschrijden niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

info@iba-boekhouding.be

Kantoor Kempen

Zandberg 20
2260 Westerlo
Tel : 014 59 35 55
Fax : 014 59 25 21

Kantoor Antwerpen

Jules Bilmeyerstraat 32
2600 Berchem
Tel : 03/298 69 05
Fax : 03/345 64 47