Boekhouding &
Fiscaliteit

Strategisch
Bedrijfsadvies

Starters-
begeleiding

Vermogens- &
Successieplanning

Attest in de bouwsector

datum: 4 maart 2022

Renovatiewerken aan woningen hoofdzakelijk bestemd voor privégebruik ouder dan 10 jaar zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een btw-tarief van 6%. Tot voor kort moest de afnemer een getekend attest voorzien zodat de aannemer het tarief van 6% op de factuur kon toepassen. Het attest was nodig om de aansprakelijkheid voor het voldoen aan de voorwaarden voor het tarief van 6% te verleggen van de aannemer naar de afnemer. Het attest moest goed bewaard worden bij de factuur als bewijs bij een btw-controle. In de praktijk was dit niet altijd evident, en de wetgever heeft daarom versoepeld.

Vanaf 1 januari 2022 is het attest niet meer nodig om het tarief van 6% toe te passen. Ter vervanging van het attest, moet er wel een uitgebreide verklaring op de factuur opgenomen worden:

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.”

Er is voorzien in een tijdelijke overgangsregeling zodat de aannemers de kans krijgen om zich aan te passen. Tot 30 juni 2022 mag de aannemer er nog voor kiezen om met het attest te werken.

Na 30 juni 2022 is dit niet meer het geval en dient er gewerkt worden met bovenstaande verklaring op de factuur. De afnemer krijgt dan steeds één maand om de toepassing van het tarief van 6% te betwisten. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van het tarief van 6% bij de afnemer en dienen er geen extra formaliteiten meer te worden volbracht.

info@iba-boekhouding.be

Kantoor Kempen

Zandberg 20
2260 Westerlo
Tel : 014 59 35 55
Fax : 014 59 25 21

Kantoor Antwerpen

Jules Bilmeyerstraat 32
2600 Berchem
Tel : 03/298 69 05
Fax : 03/345 64 47