Boekhouding &
Fiscaliteit

Strategisch
Bedrijfsadvies

Starters-
begeleiding

Vermogens- &
Successieplanning

Fiscaliteit laadstations

datum: 4 maart 2022

Op 10 november 2021 werd het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit aangenomen. De regering wil hiermee de mobiliteit vergroenen door in te zetten op elektrische wagens en tegelijkertijd het gebruik van niet-elektrische bedrijfswagens ontmoedigen.

In de eerste plaats zullen vanaf aanslagjaar 2022 kosten met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens niet onderworpen zijn aan een aftrekbeperking, ongeacht aan welk aftrekpercentage de wagens die het laadstation gebruiken onderworpen zijn. Vanaf aanslagjaar 2030 wordt deze volledige aftrek weliswaar afgeschaft en vervangen door een aftrekpercentage van 75%.

In de tweede plaats kent de regering een verhoogd afschrijvingspercentage toe aan ondernemingen die investeren in laadstations. Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, mag deze investering aan 200% worden afgeschreven. Hierna, tot 31 augustus 2024, mag er nog aan 150% worden afgeschreven.

Om van deze afschrijvingspercentages te kunnen genieten, zijn er wel enkele voorwaarden. Zo mogen de afschrijvingspercentages niet gecombineerd worden met de verhoogde investeringsaftrek voor de installatie van een elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. Verder moet het laadstation minimaal over vijf boekjaren worden afgeschreven, publiek toegankelijk zijn (evt. tegen betaling), nieuw zijn en intelligent zijn. Intelligent in deze context wil zeggen dat het vermogen en de laadtijd ingesteld kunnen worden en dat het laadstation daartoe gekoppeld kan worden aan een energiebeheersysteem. Tenslotte mag het percentage pas toegepast worden in het aanslagjaar volgend op het moment dat het laadstation effectief operationeel en publiek toegankelijk is.

In de derde plaats krijgen ook particulieren  een stimulans om een laadstation te laten plaatsen. Er kan éénmalig een belastingvermindering verkregen worden van resp. 45% (aankoop tussen 1 september 2021 en 31 december 2022); 30% (tot 31 december 2023) of 15% (tot 31 augustus 2024).  Om deze belastingvermindering te verkrijgen, moet uw laadstation nieuw en intelligent zijn en bovendien uitsluitend gebruik maken van groene stroom.

Samengevat, kunnen we stellen dat de regering een duidelijk signaal uitzendt om te investeren in laadstations en elektrische wagens. Zowel u privé, als uw vennootschap kunnen hier voordeel uit halen. Moest u meer informatie willen over deze maatregelen, kan u steeds ons kantoor contacteren.

info@iba-boekhouding.be

Kantoor Kempen

Zandberg 20
2260 Westerlo
Tel : 014 59 35 55
Fax : 014 59 25 21

Kantoor Antwerpen

Jules Bilmeyerstraat 32
2600 Berchem
Tel : 03/298 69 05
Fax : 03/345 64 47